Algemene voorwaarden

Inschrijving
– Bij inschrijving worden er opstart kosten betaald bij elk type lidmaatschap.

Lidmaatschap
-Het Unlimited regular, student & off peak lidmaatschap geeft toegang tot de fitness, eGym & cardioruimte en tot de lessen op locatie de Garage & locatie de Stomerij. Het off peak membership heeft beperkte toegangstijden; ma t/m vr 07:00 tot 16:00. weekend 12:00 tot 16:00.
-Het Essential lidmaatschap geeft uitsluitend toegang tot de fitness, eGym & cardioruimte op locatie de Garage.
-Elk lidmaatschap per automatisch incasso gaat in op de 1e van de maand. Indien je lid wordt gedurende de lopende maand, wordt naar rato het maandbedrag in rekening gebracht, waarna per de eerste van de volgende maand het lidmaatschap in gaat. Een lidmaatschap heeft een minimale duur van 1, 3, 6, 12 of 24 maanden, afhankelijk van het soort lidmaatschap waarvoor gekozen is. Na de minimaal gekozen duur loopt het lidmaatschap automatisch per maand door.
-Mocht het 24 maanden lidmaatschap binnen de minimale looptijd van 24 maanden worden beëindigd dan komt de maandelijkse korting (ten opzichte van een 12 maanden lidmaatschap) te vervallen met terug werkende kracht vanaf de start van het lidmaatschap tot het einde van de lidmaatschap. Dit houdt in dat de korting bij vroegtijdig beëindigen dient te worden terugbetaald. Voor deze regeling moet men minimaal 12 maanden lid zijn geweest.
– Opzegging van elk lidmaatschap dat per automatisch incasso wordt betaald, dient schriftelijk te gebeuren, door middel van het invullen van het opzegformulier (femmegym.nl/opzeggen). 
– Indien wij jouw opzegging hebben verwerkt ontvang je hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. 
-Opzegging dient uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van het minimaal gekozen termijn van het lidmaatschap te worden gedaan. Indien niet tijdig schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap telkens verlengt met een minimum van 1 maand en is vanaf dan per maand opzegbaar.
– Heb je gekozen voor een lidmaatschap per vooruitbetalen van 1, 3, 6 of 12 maanden dan wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd na de gekozen duur. Het lidmaatschap kan niet tussentijds worden opgezegd
– De package deal van 3 sessie of classes heeft een geldigheidsduur van maximaal 6 weken en loopt automatisch af na 6 weken.
– De package deal van 10 sessie of classes heeft een geldigheidsduur van maximaal 6 maanden en loopt automatisch af na 6 maanden.
– Al onze lidmaatschappen zijn persoonsgebonden. In overleg kan een 12 maanden lidmaatschap en 24 maanden lidmaatschap éénmalig per contractperiode worden overgedragen aan een nieuw lid. Het huidige lid draagt zelf zorg voor het aandragen van het nieuwe lid. Een nieuw lid is iemand die nog geen lid is bij FemmeGym. Het nieuwe lid neemt het contract over, mits er minimaal nog 6 contractmaanden zijn te gaan, en draagt vanaf overname de volledige financiële verantwoordelijkheid voor een probleemloze betaling van de contributie. Het nieuwe lid is niet verplicht de opstart kosten te voldoen.

Reserveringen en credits
– Je krijgt 1 credit per 12 weken voor het maken van een afspraak voor een functional fitness schema bij een Unlimited lidmaatschap.
– Je krijgt 1 credit voor het maken van een afspraak voor een functional fitness schema bij een Essential lidmaatschap.
– Je krijgt 1 credit per 12 weken voor het maken van een afspraak voor eGym begeleiding bij een Unlimited lidmaatschap.
– Je krijgt 1 credit voor het maken van een afspraak voor eGym begeleiding bij een Essential lidmaatschap.
– Je krijgt 1 credit per 12 weken voor het maken van een afspraak voor een health check bij een Unlimited lidmaatschap.
– Je krijgt 1 credit voor het maken van een afspraak voor een health check bij een Essential lidmaatschap.
– Reserveringen voor health checks, functional fitness schema’s en eGym begeleiding kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd. Dit kan aan de balie, per telefoon of per mail. Zeg je een les reservering te laat of helemaal niet af dan komt de credit te vervallen en kun je geen nieuwe afspraak inboeken totdat je een nieuwe credit krijgt.
-Je krijgt 4 les credits per week bij een Unlimited lidmaatschap, hiermee kan je lessen reserveren. Een les is1credit. Zijn je credits op? Geen probleem dan kun je gewoon bellen vanaf een uur voor aanvang. Indien er plaats is reserveren wij een plekje voor je.
-Je mag lessen tot 2 uur voor aanvang kosteloos annuleren. Bij een annulering van minder dan 2 uur voor aanvang krijg je de lescredit van de boeking niet terug.
Bij een annulering van minder dan 1 uur voor aanvang of een no show krijg je de lescredit van de boeking niet terug en brengen wij een boete van €4,50 in rekening. De boetes worden gedoneerd aan een goed doel.
-Je moet uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn. Ben je dat niet dan loop je de kans dat wij je kaartje aan iemand anders weggeven.
– Bij niet nakoming van een reservering voor één van de diensten die wij niet kosteloos aanbieden, komt de afspraak te vervallen en kan niet worden ingehaald.

Contributie
– Voor automatische incasso geldt dat er voor een probleemloze betaling van de contributie gezorgd dient te worden. Indien het voor ons niet mogelijk is de maandelijkse contributie te incasseren houden wij ons het recht voor om stornokosten in rekening te brengen.
Bovendien is er geen toegang tot onze faciliteiten tot de betaling is voldaan. Bij het uitblijven van de betaling zullen wij het traject uit handen geven aan een incasso instantie en is het een mogelijkheid dat de contributie voor het gehele jaar gevorderd wordt.
– Indien er bij een ander bedrag dan het overeengekomen bedrag wordt afgeschreven, kun je dit binnen 30 dagen terugvorderen.

Opschorten lidmaatschap
– Een lidmaatschap kan alleen worden opgeschort wegens: ziekte, zwangerschap of ongeval. Op vertoon van een medische verklaring kun je  een verzoek tot opschorten aanvragen via het opschort formulier (femmegym.nl/opschorten).
opschorten is mogelijk vanaf minimaal 2 weken. Bij het studenten lidmaatschap is opschorting ook mogelijk bij langdurige stage (2 maanden of langer) in het buitenland. Het is niet mogelijk het lidmaatschap met terugwerkende kracht op te schorten. Bij het opschorten wordt het lidmaatschap met eenzelfde periode verlengd indien de gekozen minimale duur nog niet verstreken is.

Mutaties
– Mutaties (aanvraag voor veranderingen in het lidmaatschap) moeten uiterlijk voor de 15de van de maand schriftelijk zijn aangevraagd aan de balie indien de mutatie de volgende kalendermaand in dient te gaan.

Persoonlijke membercard
– FemmeGym maakt gebruik van en digitale membercard middels FemmeGym app. 
Zonder membercard is er geen toegang tot de activiteiten en faciliteit.

Verantwoording
– De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen binnen FemmeGym.
– De minimale leeftijd is 18 jaar.
– Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts.
– Nieuwe leden zonder trainingservaring wordt geadviseerd een afspraak te maken bij de fitnessinstructrice. Het is afhankelijk van het type lidmaatschap of hier kosten aan zijn verbonden. Deze afspraak moet minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, anders worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Gedragsregels
– FemmeGym heeft het recht om diegene die zich schuldig maken aan wangedrag, de huisregels niet naleven of de naam van de sportschool in diskrediet brengen de toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan; extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk/agressief taalgebruik, discriminatie, vervuilen van de accommodatie en of omgeving.
– Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden binnen FemmeGym. Aanwijzingen van het personeel dienen direct te worden opgevolgd.
– FemmeGym behoudt zich het recht toe bij overtreding van het bovenstaande, het lid sancties op te leggen of eenzijdig te royeren, zonder enig recht op restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgelden.

Hygiëne
– In verband met hygiëne moet een ieder in de sportruimtes schone sportkleding en schone sportschoenen dragen en is het gebruik van een handdoek verplicht. Omkleden is alleen in de kleedkamers toegestaan.
Voor het gebruik maken van de sauna dient men eerst te douchen en het gebruik van een handdoek in de sauna is eveneens verplicht. Kleding en onderkleding is niet toegestaan in de sauna.

Consumpties
– FemmeGym biedt allerlei lekkere consumpties aan. Deze zijn o.a te verkrijgen via barsaldo. Dit is een bedrag vanaf € 5,- wat op de membercard wordt gestort. Het bedrag wordt na het beëindigen van het lidmaatschap niet teruggestort en is niet in contanten op te nemen.

Wijzigingen
– FemmeGym houdt zich het recht toe om het aantal ingeschrevenen te beperken en openingstijden, lesrooster, het aantal credits te beperken, het aantal deelnemers per les te beperken en tarieven te wijzigen.
– FemmeGym behoudt zich het recht toe de reglementen aan te passen. Bij elke aanpassing komen de voorgaande reglementen te vervallen.
– FemmeGym houdt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren naast redenen m.b.t. gewijzigde btw tarieven en inflatie correctie. FemmeGym geeft minimaal een maand voor aanvang aan met welk bedrag de maandelijkse contributie wordt verhoogd en per wanneer. Indien de wijziging een andere redenen betreft dan gewijzigde btw tarieven en inflatie correctie dan mag het lidmaatschap opgezegd worden bij ingang van de verhoging.

 

Get a free day pass