Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden FemmeGym.

Inschrijving
– Bij inschrijving worden er opstart kosten betaald bij elk type lidmaatschap.

Abonnement
-Het Unlimited abonnement geeft toegang tot de fitness, eGym & cardioruimte en tot de lessen op locatie de Garage & locatie de Stomerij.
-Het Essential abonnement geeft uitsluitend toegang tot de fitness, eGym & cardioruimte op locatie de Garage.
-Het automatische incasso 1 maand lidmaatschap UNLIMITED & ESSENTIAL heeft een minimale looptijd van één maand. De looptijd begint op de 1ste dag van de eerstvolgende maand. Het abonnement loopt automatisch elke maand door en is per maand opzegbaar. Het maandelijks te incasseren UNLIMITED bedrag is € 59,99 en maandelijks te incasseren ESSENTIAL bedrag is € 47,99.
-Het automatische incasso 3 maanden lidmaatschap UNLIMITED & ESSENTIAL heeft een minimale looptijd van drie maanden. De looptijd begint op de 1ste dag van de eerstvolgende maand. Het abonnement loopt na de minimale looptijd automatisch elke maand door en is per maand opzegbaar. Het maandelijks te incasseren UNLIMITED bedrag is € 54,99 en maandelijks te incasseren ESSENTIAL bedrag is € 42,99.
-Het automatische incasso 6 maanden lidmaatschap UNLIMITED & ESSENTIAL heeft een minimale looptijd van zes maanden. De looptijd begint op de 1ste dag van de eerstvolgende maand. Het abonnement loopt na de minimale looptijd automatisch elke maand door en is per maand opzegbaar. Het maandelijks te incasseren UNLIMITED bedrag is € 49,99 en maandelijks te incasseren ESSENTIAL bedrag is € 37,99.
– Het automatische incasso 12 maanden lidmaatschap UNLIMITED & ESSENTIAL heeft een minimale looptijd van twaalf maanden. De looptijd begint op de 1ste dag van de eerstvolgende maand. Het abonnement loopt na de minimale looptijd automatisch elke maand door en is per maand opzegbaar. Het maandelijks te incasseren UNLIMITED bedrag is € 44,99 en maandelijks te incasseren ESSENTIAL bedrag is € 32,99.
– Het automatische incasso 24 maanden lidmaatschap UNLIMITED & ESSENTIAL heeft een minimale looptijd van vierentwintig maanden. De looptijd begint op de 1ste dag van de eerstvolgende maand. Het abonnement loopt na de minimale looptijd automatisch elke maand door en is per maand opzegbaar. Het maandelijks te incasseren UNLIMITED bedrag is € 39,99 en maandelijks te incasseren ESSENTIAL bedrag is € 17,99.
Mocht het 24 maanden lidmaatschap binnen de minimale looptijd van 24 maanden worden beëindigd dan komt de maandelijkse korting (ten opzichte van een 12 maanden lidmaatschap) te vervallen met terug werkende kracht vanaf de start van het lidmaatschap tot het einde van de lidmaatschap. Dit houdt in dat de korting bij vroegtijdig beëindigen dient te worden terugbetaald. Voor deze regeling moet men minimaal 12 maanden lid zijn geweest.
– Prijzen kunnen bij acties afwijken van de algemene voorwaarden.
– Opzegging van elk lidmaatschap dat per automatisch incasso wordt betaald dient schriftelijk te gebeuren, bij voorkeur aan de balie van FemmeGym door middel van het invullen van het opzegformulier. Een abonnement kan worden opgezegd, rekening houdend met de gekozen minimale abonnementsperiode. Het opzegtermijn is minimaal één volledige kalendermaand, waarbij geldt dat het abonnement afloopt op de laatste dag van de volgende kalendermaand. Voorbeeld: je zegt op per 19 september op, dan zal je abonnement geldig zijn t/m 31 oktober.
– De 25 -rittenkaart heeft een geldigheidsduur van maximaal 6 maanden en loopt automatisch af na 6 maanden.
– De 10 -rittenkaart heeft een geldigheidsduur van maximaal 3 maanden en loopt automatisch af na 3 maanden.
– Heb je gekozen voor een UNLIMITED of ESSENTIAL vooruitbetalen 1 maand dan heeft je abonnement een minimale duur 1 maanden. Het abonnement verloopt na de minimale looptijd automatisch.
– Heb je gekozen voor een UNLIMITED of ESSENTIAL vooruitbetalen 3 maanden dan heeft je abonnement een minimale duur van 3 maanden. Het abonnement verloopt na de minimale looptijd automatisch.
– Heb je gekozen voor een UNLIMITED of ESSENTIAL vooruitbetalen 6 maanden dan heeft je abonnement een minimale duur van 6 maanden. Het abonnement verloopt na de minimale looptijd automatisch.
– Heb je gekozen voor een UNLIMITED of ESSENTIAL in vooruitbetalen 1 jaar dan heeft je abonnement een minimale duur van 12 maanden.
Het abonnement verloopt na de minimale looptijd automatisch.
– Al onze abonnementen zijn persoonsgebonden. In overleg kan een 12 maanden lidmaatschap en 24 maanden lidmaatschap éénmalig per contractperiode worden overgedragen aan een nieuw lid. De huidige abonnementhoudster draagt zelf zorg voor het aandragen van het nieuwe lid. Het nieuwe lid neemt het contract over, mits er minimaal nog 6 contractmaanden zijn te gaan, en draagt vanaf overname de volledige financiële verantwoordelijkheid voor een probleemloze betaling van de contributie. Het nieuwe lid is niet verplicht de opstart kosten te voldoen.

Contributie
– Voor automatische incasso geldt dat er voor een probleemloze betaling van de contributie gezorgd dient te worden. Indien het voor ons niet mogelijk is de maandelijkse contributie te incasseren houden wij ons het recht voor om stornokosten in rekening te brengen.
Bovendien is er geen toegang tot onze faciliteiten tot de betaling is voldaan. Bij het uitblijven van de betaling zullen wij het traject uit handen geven aan een incasso instantie en is het een mogelijkheid dat de contributie voor het gehele jaar gevorderd wordt.
– Indien er bij een ander bedrag dan het overeengekomen bedrag wordt afgeschreven, kun je dit binnen 30 dagen terugvorderen.

Opschorten abonnement
– Abonnementen kunnen niet worden opgeschort. Dit is alleen mogelijk wegens: ziekte, zwangerschap of ongeval. Op vertoon van een medische verklaring kun je aan de balie een verzoek tot opschorten aanvragen. Bij het studenten abonnement is opschorting ook mogelijk bij langdurige stage (2 maanden of langer) in het buitenland. Het abonnement kan maximaal 6 maanden opgeschort worden en het is niet mogelijk dit met terugwerkende kracht te doen. Bij het opschorten wordt het contract met eenzelfde periode verlengd.

Persoonlijke membercard
– FemmeGym maakt gebruik van en digitale membercard middels FemmeGym app. Op aanvraag krijg je van FemmeGym éénmalig een fysieke membercard op naam. Ben je het pasje kwijtgeraakt dan dien je een nieuw pasje aan te schaffen voor €5,00.
Zonder membercard is er geen toegang tot de activiteiten en faciliteit.

Verantwoording
– De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen binnen FemmeGym.
– Jongeren onder 18 jaar kunnen alleen lid worden met toestemming van de ouders.
– Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts.
– Nieuwe leden zonder trainingservaring wordt geadviseerd een afspraak te maken bij de fitnessinstructrice. Het is afhankelijk van het type abonnement of hier kosten aan zijn verbonden. Deze afspraak moet minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, anders worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Mutaties
– Mutaties (aanvraag voor veranderingen in het abonnement) moeten uiterlijk voor de 15de van de maand schriftelijk zijn aangevraagd aan de balie indien de mutatie de volgende kalendermaand in dient te gaan.

Gedragsregels
– FemmeGym heeft het recht om diegene die zich schuldig maken aan wangedrag, de huisregels niet naleven of de naam van de sportschool in diskrediet brengen de toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan; extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk/agressief taalgebruik, discriminatie, vervuilen van de accommodatie en of omgeving.
– Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden binnen FemmeGym. Aanwijzingen van het personeel dienen direct te worden opgevolgd.
– FemmeGym behoudt zich het recht toe bij overtreding van het bovenstaande, het lid sancties op te leggen of eenzijdig te royeren, zonder enig recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgelden.

Hygiëne
– In verband met hygiëne moet een ieder in de sportruimtes schone sportkleding en schone sportschoenen dragen en is het gebruik van een handdoek verplicht. Omkleden is alleen in de kleedkamers toegestaan.
Voor het gebruik maken van de sauna dient men eerst te douchen en het gebruik van een handdoek in de sauna is eveneens verplicht. Kleding en onderkleding is niet toegestaan in de sauna.

Consumpties
– FemmeGym biedt allerlei lekkere consumpties aan. Deze zijn o.a te verkrijgen via barsaldo. Dit is een bedrag vanaf € 5,- wat op de membercard wordt gestort. Het bedrag wordt na het beëindigen van het abonnement niet teruggestort en is niet in contanten op te nemen.

Reserveringen en credits
– Je krijgt 1 credit per 12 weken voor het maken van een afspraak voor een functional fitness schema bij een Unlimited abonnement.
– Je krijgt 1 credit voor het maken van een afspraak voor een functional fitness schema bij een Essential abonnement.
– Je krijgt 1 credit per 12 weken voor het maken van een afspraak voor eGym begeleiding bij een Unlimited abonnement.
– Je krijgt 1 credit voor het maken van een afspraak voor eGym begeleiding bij een Essential abonnement.
– Je krijgt 1 credit per 12 weken voor het maken van een afspraak voor een health check bij een Unlimited abonnement.
– Je krijgt 1 credit voor het maken van een afspraak voor een health check bij een Essential abonnement.
– Reserveringen voor health checks, functional fitness schema’s en eGym begeleiding kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd. Dit kan aan de balie, per telefoon of per mail. Zeg je een les reservering te laat of helemaal niet af dan komt de credit te vervallen en kun je geen nieuwe afspraak inboeken totdat je een nieuwe credit krijgt.
-Je krijgt 4 les credits per week bij een Unlimited abonnement en kan hiermee 4 lessen per week online reserveren. Je mag 1 les per dag reserveren. Wil je meer dan 4 lessen volgen of 2 lessen op 1 dag? Geen probleem dan kun je gewoon gebruik maken van de inloopkaartjes die wij voor elke les beschikbaar hebben.
-Je mag lessen tot 2 uur voor aanvang kosteloos afmelden. Zeg je een les reservering te laat of helemaal niet af, dan vervallen je openstaande credits van de huidige week en krijg je voor de aankomende week geen les credits.
-Je moet uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn. Ben je dat niet dan loop je de kans dat wij je kaartje aan iemand anders weggeven.
– Bij niet nakoming van een reservering voor één van de diensten die wij niet kosteloos aanbieden, komt de afspraak te vervallen en kan niet worden ingehaald.

Wijzigingen
– FemmeGym houdt zich het recht toe om het aantal ingeschrevenen te beperken en openingstijden, lesrooster, het aantal deelnemers per les te beperken en tarieven te wijzigen.
– FemmeGym behoudt zich het recht toe de reglementen aan te passen. Bij elke aanpassing komen de voorgaande reglementen te vervallen.
– FemmeGym houdt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren naast redenen m.b.t. gewijzigde btw tarieven en inflatie correctie. FemmeGym geeft minimaal een maand voor aanvang aan met welk bedrag de maandelijkse contributie wordt verhoogd en per wanneer. Indien de wijziging een andere redenen betreft dan gewijzigde btw tarieven en inflatie correctie dan mag het abonnement opgezegd worden bij ingang van de verhoging.