Membership opschorten

Soms kan het nodig zijn om je lidmaatschap tijdelijk op te schorten.
Een lidmaatschap kan worden opgeschort wegens: ziekte, zwangerschap of ongeval. Met dit formulier kun je een verzoek tot opschorten indienen. Je kunt in het formulier een medische verklaring toevoegen, iets waaruit blijkt dat het logisch is dat wij het lidmaatschap tijdelijk opschorten. Opschorten is mogelijk vanaf minimaal 2 weken. Bij het studenten lidmaatschap is opschorting ook mogelijk bij langdurige stage (2 maanden of langer) in het buitenland. Het is niet mogelijk het lidmaatschap met terugwerkende kracht op te schorten.

CONTACT