Membership opschorten

Soms kan het nodig zijn om je membership tijdelijk op te schorten.
Een membership kan worden opgeschort wegens: ziekte, zwangerschap of ongeval.
Je kunt in het formulier een medische verklaring toevoegen, iets waaruit blijkt dat het logisch is dat wij het membership tijdelijk opschorten. Opschorten is mogelijk vanaf minimaal 2 weken. Het is niet mogelijk het membership met terugwerkende kracht op te schorten.

Bij het studenten membership is opschorting ook mogelijk bij langdurige stage (2 maanden of langer) in het buitenland.
Een membership kan niet worden opgeschort wegens vakantie. Tijdens je vakantie kan je wel iemand anders op je membership laten sporten via de vakantiepasregeling!

Get a free day pass